Disclaimer

Het gebruik van de website www.residentiewijkmol.be (hierna: "website") is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door de website te gebruiken, verklaart u kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze als dusdanig te aanvaarden.

De website behoort toe aan Cordeel Zetel Hoeselt n.v., met maatschappelijke zetel op het adres: Industrielaan 18, 3730 Hoeselt en met ondernemingsnummer 427.302.321 (hierna: "wij" of de "onderneming").

Gebruik van de website

Wij besteden de grootste aandacht en zorg aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op deze website juist, volledig, nauwkeurig en actueel is. De gegevens op de website kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van de via de website ter beschikking gestelde informatie. De website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Wij zijn hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. 

Als de informatie op de website (een van) de bovenstaande tekortkomingen vertoont, zullen we de nodige inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te verhelpen. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen en dit zonder aankondiging of kennisgeving. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Verwerking persoonsgegevens

De onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met die cookies verzamelen en analyseren wij informatie over het gebruik van de website. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van onze website gemakkelijker te maken. Het doel van cookies is dus om de website te optimaliseren voor bezoekers. In de instellingen van uw browser kunt u het gebruik van cookies aanpassen. In dat geval kunt u de meeste onderdelen van de website nog steeds bezoeken.

Toepasselijk recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de onderneming bevoegd.